Eenvoudig buttons toevoegen aan Exact Globe Next schermen

Herkent u de volgende scenario’s?

  • Ik heb een order open staan op het scherm maar wil even snel de debiteurenkaart van de factuurdebiteur zien
  • Ik heb de debiteurenkaart open en wil snel de lopende orders van deze debiteur zien
  • Ik heb de artikelkaart open en wil snel alle orders zien waar dit artikel in voorkomt
  • Ik heb de artikelkaart open en wil snel zien voor welke bedragen dit artikel in offertes is opgenomen
  • Ik heb de factuur van een klant op mijn scherm en wil vanuit deze factuur even een rapport kunnen starten om het betaalgedrag van deze klant te beoordelen
  • Ik heb een stamgegeven op mijn scherm en wil een import- of exporttaak opstarten
  • Ik heb een stamgegeven op mijn scherm en wil hier een verzoek in Exact Synergy Enterprise voor starten

Er zijn diverse scenario’s denkbaar waarin het handig zou zijn om snel en eenvoudig even een rapport te starten met gecombineerde informatie. Wellicht zelfs een rapport dat gegevens vanuit Exact Globe Next combineert met gegevens vanuit Exact Synergy Enterprise, uw vorige administratie (handig wanneer u net bent overgestapt op Exact Globe Next) of een compleet andere database.

Of wellicht bent u ontwikkelaar van applicaties en wilt u een applicatie integreren in Exact Globe Next? Bijvoorbeeld om vanuit de orderapplicatie uw eigen applicatie te kunnen starten om deze order op te pakken en te behandelen.

Kort geleden heeft ITwize een tool ontwikkeld waarmee in ruim 40 schermen binnen Exact Globe Next buttons toegevoegd kunnen worden. Dit gaat om invoerapplicaties zoals orders, facturen en boekingen, maar ook in diverse stambestanden kunnen buttons worden toegevoegd. Met deze button kunt u een actie starten:

  • een rapport op Microsoft SQL Server Reporting Services
  • een willekeurige URL
  • een andere applicatie

Uiteraard kan het ID van datgeen dat op het scherm staat worden meegestuurd zodat u niet alleen het rapport of applicatie kunt starten, maar ook direct precies die informatie kunt tonen die echt relevant is.